søndag 19. juni 2016

Forumet legges ned - alt vil slettes!

Kjære alle gode, trofaste Tettinntil'ere.

Tettinntil oppsto i 2005 fordi grunnleggerne Bærbar, Taratroll og Lucifer brant for bæring og ønsket å legge spre informasjon til andre foreldre som ville bære barna sine mer enn det vi får til i armene eller i de bæreselene som var lett tilgjengelig da. Tettinntil vokste til et levende, varmt forum der mange delte erfaringer, hjalp hverandre og knytta varige vennskapsbånd. Nettforum var generelt en vanlig måte å kommunisere på da Tettinntil startet opp. Mange små bedrifter begynte å selge bæretøy, både egenproduserte og importerte, og valgte Tettinntil som sin primære annonsekanal. Dette ga forumet tilstrekkelig store inntekter til å dekke kostnadene ved å drive et så stort nettsted. 
I lys av at nettkommunikasjonen har endret seg det siste ti-året, har vi gradvis sett mer og mer at vi kommuniserer sammen mer interaktivt gjennom kanaler som Instagram og Facebook, til og med Snapchat. Tettinntil når faktisk ut til flere gjennom sin Facebook-konto enn gjennom forumet i dag. Målet med Tettinntil var i sin tid, som nevnt, å få bæring av barn til å bli det mest naturlige i verden - noe som ikke ble stilt spørsmålstegn ved. Drømmen til oss som startet dette var at det skulle være bærere på alle hjørner, fra alle samfunnssjikt og alle aldre - og at et bæresjal ikke var noe alternativt - men noe naturlig som alle ønsket seg i barselsgave. Vi har kommet dit nå. Vi er der.

Støtten vi alle behøvde i starten av å ha hverandre - i et samfunn der vi ble sett på som alternative og litt "rare" har svunnet hen, og behovet for et sted som forumet er mye mindre nå enn noensinne tidligere. 


Med denne normaliseringen ble markedet for bæretøy enormt mye større. I dag finner du lett bæresjal og ergonomiske bæreseler i helt vanlige barneutstyrsbutikker. Dette er selvsagt strålende, men det har gitt Tettinntil et problem: Næringen har ikke lenger behov for å annonsere her. Dermed har det økonomiske grunnlaget for å opprettholde forumet forsvunnet.

Lenge betalte Bærbar for dette selv. Da det ikke lengre ble holdbart, kom medlemmene inn og betalte en lang periode. Det er forumets administrasjon takknemlige for. Nå står vi overfor enda et problem i slekt med det økonomiske: Vi har ikke lenger tilgang på tekniker som holder forumet i gang gratis. Et forum som dette krever mye vedlikehold for å fungere. Uten en stabil, frivillig teknikerstab kan vi ikke drive forumet på en forutsigbar, tilfredsstillende måte. Det er en tid for alt. Tida for Tettinntil som sosial møteplass for foreldre som vil bære sine barn og finne støtte for tilknyttingsomsorgens foreldreidealer er over.

Med tungt hjerte har vi bestemt oss for at tiden har kommet for å stenge forumet.

Nettsiden vil dog bestå - den er full av god informasjon, og trafikkeres veldig jevnt av flere hundre personer daglig. Forumet legges dog ned og alle tråder noensinne skrevet på det vil slettes. Dette er for å sørge for at det ikke lengre er noen spor av de så utrolig personlige historiene som ligger der, historier som kan søkes opp og identifiseres av mennesker som ønsker å bruke informasjonen på andre måter enn det som var tenkt da historiene og tankene ble delt. 
Dere som har gjort Tettinntil til det fantastiske forumet det har vært i så mange år har vært med på noe stort. Bæring har gått fra å være noe for de få til å være helt vanlig. Underveis har dere skapt et omsorgsfullt, vennlig og åpent diskusjonsklima her inne. Vi kommer alle til å se tilbake på Tettinntil era med stor varme. 
Vennlig hilsen administrasjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar