søndag 2. august 2015

Artikkel om bæreseler i Adressa i dag!

Veldig overrasket over at:
1) Tettinntil ikke var nevnt;
2) det var en svensk bærecoach der (veldig mange norske), og
3) utvalget bæretøy var så smalt

Ikke overrasket over at Ergo vant!

http://www.adressa.no/familieogoppvekst/article575548.snd